...
...

แผนประกันตามเพศและอายุ

แบบไม่ออมตลอดชีพ 90/20
ส่ง 20ปี คุ้มครองชีวิตถึง 90 ปี
ครบ 90 ปี รับ 200,000.-
(ในระหว่างสัญญาเสียชีวิตรับ 200,000 )
ค่าห้อง อาหาร บริการพยาบาล 5,000/วัน
ค่ายา น้ำเกลือ เวชภัณฑ์ 42,000/โรค/90วัน
ค่าแพทย์ 1,000/วัน
อุบัติเหตุฉุกเฉิน 10,000 บาท
เบี้ยสามารถแบ่งชำระได้
รายเดือน 2,412.-
ราย 3 เดือน 7,237.-
ราย 6 เดือน 14,337.-
รายปี 27,571.-
**หมายเหตุ** ใช้ในกรณีแอดมิทเท่านั้น ถ้าต้องการซื้อ OPD ซื้อได้ตั้งแต่ 1 ขวบขึ้นไป เบี้ยเพิ่มขึ้นอีกปีละ 11,880 บาทต่อปี
รายละเอียดเพิ่มเติม

แบบไม่ออมตลอดชีพ 90/20
ส่ง 20ปี คุ้มครองชีวิตถึง 90 ปี
ครบ 90 ปี รับ 200,000.-
(ในระหว่างสัญญาเสียชีวิตรับ 200,000 )
ค่าห้อง อาหาร บริการพยาบาล 5,000/วัน
ค่ายา น้ำเกลือ เวชภัณฑ์ 42,000/โรค/90วัน
ค่าแพทย์ 1,000/วัน
อุบัติเหตุฉุกเฉิน 10,000 บาท
เบี้ยสามารถแบ่งชำระได้
รายเดือน 2,377.-
ราย 3 เดือน 7,132.-
ราย 6 เดือน 14,129.-
รายปี 27,171.-
**หมายเหตุ** ใช้ในกรณีแอดมิทเท่านั้น ถ้าต้องการซื้อ OPD ซื้อได้ตั้งแต่ 1 ขวบขึ้นไป เบี้ยเพิ่มขึ้นอีกปีละ 11,880 บาทต่อปี
รายละเอียดเพิ่มเติม

แบบไม่ออมตลอดชีพ 90/20
ส่ง 20ปี คุ้มครองชีวิตถึง 90 ปี
ครบ 90 ปี รับ 200,000.-
(ในระหว่างสัญญาเสียชีวิตรับ 200,000 )
ค่าห้อง อาหาร บริการพยาบาล 5,000/วัน
ค่ายา น้ำเกลือ เวชภัณฑ์ 42,000/โรค/90วัน
ค่าแพทย์ 1,000/วัน
อุบัติเหตุฉุกเฉิน 10,000 บาท
เบี้ยสามารถแบ่งชำระได้
รายเดือน 2,430.-
ราย 3 เดือน 7,290.-
ราย 6 เดือน 14,441.-
รายปี 27,771.-
**หมายเหตุ** ใช้ในกรณีแอดมิทเท่านั้น ถ้าต้องการซื้อ OPD ซื้อได้ตั้งแต่ 1 ขวบขึ้นไป เบี้ยเพิ่มขึ้นอีกปีละ 11,880 บาทต่อปี
รายละเอียดเพิ่มเติม

แบบไม่ออมตลอดชีพ 90/20
ส่ง 20ปี คุ้มครองชีวิตถึง 90 ปี
ครบ 90 ปี รับ 200,000.-
(ในระหว่างสัญญาเสียชีวิตรับ 200,000 )
ค่าห้อง อาหาร บริการพยาบาล 5,000/วัน
ค่ายา น้ำเกลือ เวชภัณฑ์ 42,000/โรค/90วัน
ค่าแพทย์ 1,000/วัน
อุบัติเหตุฉุกเฉิน 10,000 บาท
เบี้ยสามารถแบ่งชำระได้
รายเดือน 2,395.-
ราย 3 เดือน 7,185.-
ราย 6 เดือน 14,233.-
รายปี 27,371.-
**หมายเหตุ** ใช้ในกรณีแอดมิทเท่านั้น ถ้าต้องการซื้อ OPD ซื้อได้ตั้งแต่ 1 ขวบขึ้นไป เบี้ยเพิ่มขึ้นอีกปีละ 11,880 บาทต่อปี
รายละเอียดเพิ่มเติม

แบบไม่ออมตลอดชีพ 90/20
ส่ง 20ปี คุ้มครองชีวิตถึง 90 ปี
ครบ 90 ปี รับ 200,000.-
(ในระหว่างสัญญาเสียชีวิตรับ 200,000 )
ค่าห้อง อาหาร บริการพยาบาล 5,000/วัน
ค่ายา น้ำเกลือ เวชภัณฑ์ 42,000/โรค/90วัน
ค่าแพทย์ 1,000/วัน
อุบัติเหตุฉุกเฉิน 10,000 บาท
รับชดเชยนอนโรงพยาบาลวันละ 1,000 บาท
เบี้ยสามารถแบ่งชำระได้
รายเดือน 1,478.-
ราย 3 เดือน 4,432.-
ราย 6 เดือน 8,779.-
รายปี 16,882.-
**หมายเหตุ** ใช้ในกรณีแอดมิทเท่านั้น ถ้าต้องการซื้อ OPD เพิ่มเบี้ยปีละ 5,544 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม

แบบไม่ออมตลอดชีพ 90/20
ส่ง 20ปี คุ้มครองชีวิตถึง 90 ปี
ครบ 90 ปี รับ 200,000.-
(ในระหว่างสัญญาเสียชีวิตรับ 200,000 )
ค่าห้อง อาหาร บริการพยาบาล 5,000/วัน
ค่ายา น้ำเกลือ เวชภัณฑ์ 42,000/โรค/90วัน
ค่าแพทย์ 1,000/วัน
อุบัติเหตุฉุกเฉิน 10,000 บาท
รับชดเชยนอนโรงพยาบาลวันละ 1,000 บาท
เบี้ยสามารถแบ่งชำระได้
รายเดือน 1,385.-
ราย 3 เดือน 4,155.-
ราย 6 เดือน 8,230.-
รายปี 15,827.-
**หมายเหตุ** ใช้ในกรณีแอดมิทเท่านั้น ถ้าต้องการซื้อ OPD เพิ่มเบี้ยปีละ 5,544 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม

รีวิวจากลูกค้า

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์